Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Paw My God!
Wijngaardstraat 8
3620 Lanaken (België)
info@pawmygod.shop
Ondernemingsnummer: 0735.515.366
Btw-nummer: BE0735515366 

Artikel 1: Algemeen

Deze verkoopvoorwaarden regelen het gebruik van de webshop van Paw My God BV met ondernemingsnummer 0735.515.366 en met maatschappelijke zetel te Wijngaardstraat 8, 3620 Lanaken, België (hierna genoemd "de verkoper"). De verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing wanneer een bestelling wordt geplaatst via de Paw My God webshop via www.pawmygod.shop.

De Paw My God webshop is gemaakt in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site gratis bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Een ieder die een bestelling plaatst op de website (hierna "de klant" genoemd) bevestigt door het plaatsen van de bestelling dat hij een natuurlijk persoon is en tevens handelingsbevoegd is.

Wilsonbekwame personen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is aan deze verkoopsvoorwaarden en zelf de bestelbon moet invullen of de wilsonbekwame moet hiervoor uitdrukkelijk toestemming geven. De bepalingen van het volgende art. 11 betreffende de verwerking van persoonsgegevens zijn onverkort van toepassing.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.

Het plaatsen van een bestelling op de website houdt de uitdrukkelijke aanvaarding in van deze algemene verkoopvoorwaarden, die op de website zijn gepubliceerd en met de orderbevestiging worden meegestuurd. Acceptatie van de algemene voorwaarden is noodzakelijk om een ​​bestelling te kunnen plaatsen. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en raadpleegbaar via de website.

Op elke bestelling zijn de op dat moment op de website en orderbevestiging opgenomen algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig is, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk in deze verkoopvoorwaarden is bepaald, wordt beheerst door de bepalingen van het Belgisch recht.

De taal van de gesloten overeenkomsten is Nederlands. Bij onduidelijkheden kan altijd contact worden opgenomen via info@pawmygod.shop.

Informatie die niet in deze voorwaarden te vinden is, kunt u opvragen via e-mail info@pawmygod.shop of via het contactformulier op de pagina 'Contact'.

Artikel 2: Aanbiedingen en bestellingen

Ondanks het feit dat de online catalogus van de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet. De verkoper is ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk in geval van kennelijke materiële fouten, zet- of drukfouten.

Indien de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, levertijd of leveringswijze, verzoeken wij de klant contact met ons op te nemen via het contactformulier op de 'Contacteer Ons' pagina of via e-mail naar info@pawmygod.shop.

Het aanbod is altijd geldig zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde door de verkoper worden aangepast of ingetrokken. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Een bestelling kan alleen geplaatst worden via www.pawmygod.shop.

Bestellingen via de website worden beschouwd als geplaatst voor niet-professionele doeleinden. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn enkel van toepassing op consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd bij de wet van 21 december 2013 houdende invoeging van Boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek Economisch Recht en invoeging van de definities specifiek voor boek VI, en van de wetshandhavingsbepalingen specifiek voor boek VI, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS maart 18, 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaren die voor professionele doeleinden een bestelling willen plaatsen, dienen indien nodig contact op te nemen met de klantenservice.

De verkoper verbindt zich ertoe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de beperkingen geformuleerd in deze voorwaarden. De online bestelling kan alleen worden verwerkt als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd in overeenstemming met Art. 9.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of in geval van uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, prijzen en omschrijving van het aanbod. Mocht iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zijn, dan kan de klant voor aanvullende informatie altijd contact met ons opnemen via het contactformulier onder de 'Contacteer Ons' pagina, of per e-mail naar info@pawmygod.shop. Alle vragen worden zo snel mogelijk beantwoord.

Artikel 3: Prijs, betaling & vouchers

De prijzen zijn die vermeld op de website op het moment van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn in EURO (€) en inclusief 21% btw, met uitzondering van intracommunautaire verzendingen naar houders van een btw-nummer, waar een btw-tarief van 0% geldt. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven btw-nummer.

De kosten voor verzending naar België en andere landen worden vermeld bij de bestelling voordat de bestelling definitief wordt geplaatst. De bestelling kan dan alsnog worden geannuleerd. Als het land van bestemming niet beschikbaar is, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Betaling dient vooraf te gaan aan de levering en geschiedt via één van de volgende betaalmogelijkheden: Visa, MasterCard, American Express, Cartes Bancaires, PayPal, Bancontact, iDeal, EPS, GiroPay, Klarna of Przelewy24.

De verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren wegens een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

De klant kan tevens betalen met waardebonnen (cadeaubonnen, kortingsbonnen, waardebonnen…). Indien via de webwinkel wordt betaald met een waardebon waarvan het bedrag hoger is dan de te betalen prijs, is er geen automatische restitutie mogelijk. De klant kan altijd contact opnemen met info@pawmygod.shop om het verschilbedrag in de vorm van een nieuwe voucher te verkrijgen.

Als de op de voucher vermelde geldigheidsdatum is verstreken, kan de klant die verlopen voucher niet meer gebruiken.

Vouchers zijn contractuele documenten. Wie de bon koopt, aanvaardt dus de voorwaarden die de verkoper stelt, mits duidelijk geformuleerd.

Artikel 4: Orderbevestiging

Nadat het systeem de bovengenoemde betaling heeft geaccepteerd, bevestigt de verkoper de bestelling per e-mail.

Artikel 5: Levering

Levering is mogelijk in elk land dat kan worden geselecteerd bij het afrekenen. Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.

De verzendkosten bedragen €5,95 als het totale bestelbedrag (excl. verzendkosten) lager is dan €60. Bestellingen met een totale waarde (exclusief verzendkosten) van €60 of hoger worden gratis verzonden.

Wanneer de klant ervoor kiest om naar een adres te verzenden, wordt er een e-mail verzonden wanneer de levering is gegeven. Via de daarin voorziene link met trackingnummer kan de klant de zending volgen.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van de betaling. Het streven is om een ​​zo kort mogelijke levertijd te hebben. De levertijd is minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van betaling.

Eventuele vereiste douanekosten zijn voor rekening van de klant. De verkoper betaalt geen douanebelasting.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-levering als gevolg van de vervoerder.

Artikel 6: Reserveringen

De klant kan geen artikelen reserveren via de webshop.

Artikel 7: Retourneren

Overeenkomstig de artikelen VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht beschikt de consument over een termijn van 14 kalenderdagen om zonder opgave van reden de overeenkomst kosteloos te herroepen. De opzegtermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de verkoper via het klantenaccount op https://my.pawmygod.shop op de hoogte stellen van zijn beslissing om een of meerdere artikelen te retourneren. Deze beslissing dient de verkoper binnen de bovengenoemde herroepingstermijn te bereiken.

Zodra de retouraanvraag is goedgekeurd door de verkoper, ontvangt de klant een verzendlabel om de artikelen kosteloos te retourneren. Na ontvangst van het verzendlabel dient de klant het pakket binnen 3 werkdagen aan te melden voor verzending. Indien de verkoper na 3 werkdagen nog geen bericht heeft ontvangen dat het retourpakket onderweg is, wordt de retourzending als ongeldig beschouwd en behoudt de verkoper zich het recht voor de retourzending te annuleren en niet of slechts gedeeltelijk te vergoeden.

De geretourneerde artikel(en) moeten voldoende verpakt verzonden worden naar Paw My God, Wijngaardstraat 8, 3620 Lanaken, België. De klant wordt verzocht de artikelen in originele staat en verpakking terug te sturen, met alle geleverde toebehoren.

Nadat de geretourneerde goederen door de verkoper zijn ontvangen, worden deze door de verkoper aan een beoordeling onderworpen. Indien de teruggestuurde producten op enigerlei wijze in waarde verminderd zijn, behoudt de verkoper zich het recht om de klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies van de goederen dat voortvloeit uit het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Een retourzending wordt in ieder geval alleen geaccepteerd als de artikelen onbesmet, onbeschadigd en ongedragen zijn en in de originele verpakking zitten.

Indien de beoordeling van de geretourneerde goederen positief is, zal de verkoper het volledige aankoopbedrag, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximaal 7 kalenderdagen nadat de geretourneerde goederen door de verkoper zijn ontvangen. De klant wordt door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant de betaling heeft gedaan. Indien gewenst kan de klant ook kiezen voor een voucher.

Aan het retourneren zijn geen extra kosten of vergoedingen verbonden.

Artikel 8: Garantie

Elk probleem of defect met betrekking tot de levering van een artikel, elke beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de 7 dagen schriftelijk per aangetekend schrijven worden gemeld aan het adres: Paw My God BV, Wijngaardstraat 8, 3620 Lanaken, België; via een bericht op de 'Contacteer Ons' pagina van de webshop; of via e-mail naar info@pawmygod.shop.

Bij geconstateerde problemen dient de klant dit binnen 7 dagen na ontvangst te melden via info@pawmygod.shop. Samen wordt dan gezocht naar een oplossing. Indien de levering aan verkoper moet worden geretourneerd, geschiedt dit op de onder artikel 7 genoemde wijze.

De verkoper biedt de door de wet verstrekte garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeval, misbruik of onjuiste behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een geaccepteerd defect wordt kosteloos vervangen of gerepareerd. Indien de reparatiekosten onevenredig zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor om het artikel te vervangen of om te ruilen voor een soortgelijk artikel.

Artikel 9: Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronisch bewijs.

De klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij verstrekt.

De definitieve bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling tegen de vastgestelde prijs. De bevestiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle transacties via de website.

Artikel 10: Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bedoeld om de klant algemene informatie te verstrekken over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft slechts een inspanningsverplichting met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten.

De verkoper heeft het recht om de site op elk moment geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten voor onderhoud, update of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande kennisgeving.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overlast of schade veroorzaakt door het gebruik van internet, door een storing van het systeem, het binnendringen van buitenstaanders of een virus, noch voor enige informatie die door derden wordt geplaatst of verwerkt of door enig ander feit dat kan worden aangemerkt als overmacht.

Artikel 11: Privacybescherming

De verkoper behoudt zich het recht voor om gegevens van de klant alleen voor intern gebruik te verzamelen, zowel direct door het verzamelen van de gegevens die door de klant zijn verstrekt bij registratie en/of bestelling als indirect door bijv. het gebruik van cookies, nieuwsbriefregistratie of bestelling.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de klant te allen tijde het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij geen informatie meer wenst te ontvangen over de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met info@pawmygod.shop.

Artikel 12: Intellectueel eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn het exclusieve eigendom van de verkoper en zijn auteursrechtelijk beschermd.

Gebruikers die een eigen website hebben en een automatische koppeling tussen de eigen site en de homepage van de verkoper willen opzetten, ook voor puur persoonlijk gebruik, moeten hiervoor expliciet toestemming vragen aan de verkoper.

Artikel 13: Jurisdictie en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Hasselt en eventueel het hof van beroep te Antwerpen bevoegd.