Terugbetalingsbeleid

Opzegtermijn

Overeenkomstig de artikelen VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht beschikt de consument over een termijn van 14 kalenderdagen om zonder opgave van reden de overeenkomst kosteloos te herroepen. De opzegtermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Retourproces

  1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de verkoper via het klantenaccount op https://my.pawmygod.shop op de hoogte stellen van zijn beslissing om een ​​of meerdere artikelen te retourneren. Deze beslissing dient de verkoper binnen de bovengenoemde herroepingstermijn te bereiken.
  2. Zodra de retouraanvraag is goedgekeurd door de verkoper, ontvangt de klant een verzendlabel om de artikelen kosteloos te retourneren. Na ontvangst van het verzendlabel dient de klant het pakket binnen 3 werkdagen aan te melden voor verzending. Indien de verkoper na 3 werkdagen nog geen bericht heeft ontvangen dat het retourpakket onderweg is, wordt de retourzending als ongeldig beschouwd en behoudt de verkoper zich het recht voor de retourzending te annuleren en niet of slechts gedeeltelijk te vergoeden.
  3. De geretourneerde artikel(en) moeten voldoende verpakt verzonden worden naar Paw My God, Wijngaardstraat 8, 3620 Lanaken, België. De klant wordt verzocht de artikelen in originele staat en verpakking terug te sturen, met alle geleverde toebehoren.
  4. Nadat de geretourneerde goederen door de verkoper zijn ontvangen, worden deze door de verkoper aan een beoordeling onderworpen. Indien de teruggestuurde producten op enigerlei wijze in waarde verminderd zijn, behoudt de verkoper zich het recht om de klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies van de goederen dat voortvloeit uit het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
    Een retourzending wordt in ieder geval alleen geaccepteerd als de artikelen onbesmet, onbeschadigd en ongedragen zijn en in de originele verpakking zitten.
  5. Indien de beoordeling van de geretourneerde goederen positief is, zal de verkoper het volledige aankoopbedrag, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximaal 7 kalenderdagen nadat de geretourneerde goederen door de verkoper zijn ontvangen. De klant wordt door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant de betaling heeft gedaan. Indien gewenst kan de klant ook kiezen voor een voucher.

Aan het retourneren zijn geen extra kosten of vergoedingen verbonden.