Privacybeleid

Paw My God verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen

Verwerkingsdoeleinden

Paw My God verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolging van de solvabiliteit, profilering en het versturen van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrondslag van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

Derden

De persoonlijke gegevens van de klant worden nooit gedeeld met derde partijen.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die voor klantenbeheer worden verwerkt, worden bewaard voor de periode die nodig is om te voldoen aan de wettelijke vereisten (ook op het gebied van boekhouding).

Recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan deze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6.1 (e) of (f), inclusief profilering op basis van die bepalingen.

Daarnaast heeft de klant het recht om een ​​kopie (in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te verkrijgen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een ander bedrijf.

Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

Directe marketing

De klant heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op directe marketing.

Klachten

De Klant heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be ).

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan alleen een machine identificeren.

'First party cookies' zijn technische cookies die door de bezochte site zelf worden gebruikt en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker heeft gedaan tijdens eerdere bezoeken aan de site, of ook: een vooraf ingevuld formulier met gegevens die de gebruiker heeft gemaakt tijdens eerdere bezoeken.

'Third Party cookies' zijn cookies die niet van de website zelf komen, maar van derden, bijvoorbeeld een bestaande marketing- of advertentie plug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar dit beleid, dat verder surfen op de website niet verhindert.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing krijgt wanneer er een cookie wordt geplaatst of dat de cookies vervolgens van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Houd er rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct worden weergegeven, of dat u bepaalde applicaties niet kunt gebruiken.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google').

Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.