Retour- en restitutiebeleid

Overeenkomstig de artikelen VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht beschikt de consument over een termijn van 14 kalenderdagen om het contract zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring via info@pawmygod.shop op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Het geretourneerde artikel dient voldoende verpakt en verzonden te worden naar Paw My God, Wijngaardstraat 8, 3620 Lanaken, België. De klant wordt optioneel terugbetaald of ontvangt een voucher.

De klant is verantwoordelijk voor de verzendkosten. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor verlies, diefstal of beschadiging van het product tijdens de verzendingsprocedure.

De klant wordt verzocht de artikelen in de originele staat en verpakking, met alle geleverde toebehoren, terug te sturen. Als het geretourneerde product op enigerlei wijze in waarde is verminderd, behoudt de verkoper zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies van de goederen als gevolg van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

In ieder geval wordt retournering alleen geaccepteerd als het artikel proper, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal de verkoper alle tot dan toe van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximaal 14 kalenderdagen nadat de verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst herroepen. In het geval van verkoopovereenkomsten mag de verkoper wachten met terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Aan retouren zijn geen extra kosten of vergoedingen verbonden.

Na verwerking van de retour zal de klant door de verkoper worden terugbetaald op dezelfde manier als de klant de betaling heeft gedaan. Indien gewenst kan de klant ook kiezen voor een voucher. Hierdoor kan er een nieuwe bestelling worden geplaatst.